Siemens

Veri merkezlerinin sürekliliği ve verimliliği Siemens çözümleriyle güvende

Veri merkezlerinin sürekliliği ve verimliliği Siemens çözümleriyle güvende

06.12.2016

Dijital çağın en önemli ve hassas yapılarından biri de şüphesiz veri merkezleridir. Dünyanın en büyük elektrik tüketicileri arasında yer alan veri merkezlerinde karşılaşılan zorluklar, yönetim karmaşıklığından enerji verimliliğini artırma ve güvenliği sağlamaya kadar geniş bir alanı kapsıyor. Potansiyel riskleri önleyerek verinin korunmasını sağlamak, maksimum çalışma süresine ulaşmak ve hizmete erişilebilirlik sunmak kadar önemli. Siemens Bina Teknolojileri, bu kapsamda maksimum enerji verimliliği ve konforla birlikte insanların, süreçlerin ve altyapıların güvenliğini sağlamaya yönelik ürün ve çözümlerini güvenli ve verimli yönetimin kritik önem taşıdığı veri merkezlerine sunuyor. Bu sebeplerle Siemens, veri merkezlerini 21. yüzyılın fabrikaları olarak değerlendiriyor.

Siemens bu yaklaşımla sunduğu çözüm ve servislerini, Türkiye pazarının yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa'nın bilgi işlem profesyonellerini biraraya getiren DataCenterDynamics Converged - DCD Veri Merkezi ve Buluta Dönüşüm Konferansı'nda katılımcılarla buluşturdu.

Siemens'in özelleştirilmiş entegre çözüm ve servisleri, veri merkezlerinin sürekliliğini ve kârlılığını etkileyebilen geniş bir aralıktaki durumları tespit ederek bu durumlara uygun yanıtlar sağlıyor. Siemens, maksimum çalışma zamanı sunan ve giderek artan veri depolama talebini karşılayan, güvenilir, çevreci ve verimli veri merkezleri için kapsamlı çözümler geliştiriyor.

Siemens Bina Teknolojileri, bina yönetimlerine yönelik entegre tesis yönetim yazılımı Desigo CC ile birlikte, veri merkezlerinin yangın, güvenlik ve otomasyon ihtiyaçlarını tek bir çatı altında izlenmesi ve kontrolüne olanak sağlıyor.

Desigo CC Entegre Tesis Yönetim Platformu, ayrıca Data Center Infrustructre Management (Veri Merkezi Altyapı Yönetimi) çözümü olan Clarity LC yazılımıyla birleşerek veri merkezleri için çığır açan bir IDCMS (Integrated Data Center Management Suite) paketine dönüşüyor. IDCMS, gerçek zamanlı olarak bütün alt sistemleri ile haberleşerek izleme, takip ve raporlama yapılmasına olanak sağlıyor. Böylece tesis yönetimini IT yönetimiyle bağlayarak bir üst yönetim seviyesi oluşturuyor.

NASA'yla çalışan, motorların ve uzay mekiklerinin yüzey ısı dağılımlarının simülasyonunu yapan ve Siemens'in uzun yıllardır pazar lideri olduğu Siemens PLM yazılımı ve Siemens Win CC SCADA yazılımları üzerine geliştirilen IDCMS, şimdiye kadar çoğunlukla ayrı ayrı yönetilen enerji yönetimi, bina yönetimi, yangın güvenliği, bina otomasyonu, sunucu rafları, veri depolama sistemleri gibi üniteleri içeren alt sistemlerden gelen bilgileri birleştiriyor. IDCMS çözümü bu farklı sistemlerden gelen veriye dayalı enerji tüketimini optimize ediyor ve böylece veri merkezlerinde maliyet tasarruflu operasyonların önünü açıyor. Bu çözüm, veri merkezi çalışanlarına planlama ve simülasyon yapmak, varlık yönetimi ve enerji tüketimini izlemek için geniş aralıkta çözümler sunuyor. Ayrıca, veri merkezlerinin kapasite kullanımını yüzde 80'den fazla artırıyor ve enerji tüketimini yüzde 30'dan fazla azaltıyor. Siemens ayrıca atık ısı veya yeraltı suyu tabanlı soğutma da dahil olmak üzere enerji geri kazanımı kavramları da sunuyor. Siemens çözümleriyle veri merkezleri, çevreci ve verimli uygulamalarla maksimum çalışma zamanı sunarken giderek artan veri depolama talebini güvenilir şekilde karşılıyor.

Siemens IDCMS, DCIM verisine bağlı veri merkezi altyapılarını optimize edebilen operatörler için bir kontrol noktası olarak işlev gösteriyor. Bu yazılım aynı zamanda veri merkezinin erişilebilirliğini ve verimliliğini de geliştiriyor.


Detaylı bilgi için

http://www.siemens.com.tr/datacenter


Facebook Twitter Bizi takip edin
Alternate Text Siemens News