Siemens

Siemens, geleceği kadın mühendislerle şekillendiriyor

Siemens, geleceği kadın mühendislerle şekillendiriyor

01.07.2019

Çalışanları arasında kadın mühendis oranı yüzde 23 olan Siemens Türkiye, geleceğin kadın mühendisleri için kariyer fırsatları yaratmayı sürdürüyor. Şirket bünyesinde kadın yönetici oranı yüzde 25 seviyesinde olan Siemens Türkiye, gelecek dört yıl içinde bu rakamı yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor. Özellikle Ar-Ge biriminde kadın istihdamına yönelik atılım başlatan şirketin; mühendisliğin 'yalnızca erkeklere ait bir meslek olduğu' yönündeki algıyı kırmak ve kadın mühendislere fırsat eşitliği sağlamak üzere hayata geçirdiği 'Geleceği Şekillendiren Kadınlar" projesi, bu hedeflere ulaşmanın önemli bir ayağını oluşturuyor.


Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 33,8 seviyesinde. Fakat 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde yer alabilmek için kadınların işgücüne katılım oranının yüzde 50 seviyelerine ulaşması gerekiyor. Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası ölçeklerdeki şirketler de bu duruma kayıtsız kalmayarak elini taşın altına koymayı sürdürüyor. Özellikle Siemens Türkiye bu anlamda öncü şirketlerden biri.


Siemens Türkiye, işe katılımda fırsat eşitliğini savunarak kadın mühendislerin istihdamına önem veriyor. Çeşitliliği temel değerleri arasında konumlandıran ve bu sayede kadın mühendis oranını şirket genelinde yüzde 23'e, Ar-Ge'de ise yüzde 30'a ulaştıran Siemens Türkiye, hem Türkiye'de hem de dünya genelinde ortalamaların üzerinde bir profil çiziyor. Siemens Türkiye, fırsat eşitliği anlayışını kurumsal kültürünün önemli bileşenlerinden biri olan sürdürebilirlikle birleştirerek eğitime ve kadınların iş hayatında güçlendirilmesine odaklanan çalışmalar yürütüyor.


Kadın mühendis oranı yüzde 30'un üzerine çıkacak

Halihazırda 3 binden fazla çalışanı bulunan Siemens Türkiye'de kadın yönetici oranı yüzde 25 seviyesinde. Ancak hedef, 2023 yılına kadar bu rakamı en az yüzde 30'a ulaştırmak.Şirketin, mühendisliğin toplum nezdinde yalnızca erkeklere ait bir meslek olduğu yönündeki algının değiştirilmesi hedefiyle hayata geçirdiği 'Geleceği Şekillendiren Kadınlar' projesi, belirlenen bu hedeflere ulaşma konusunda en önemli dayanak noktasını oluşturuyor. Proje kapsamında, şirkette çalışan kadın mühendisler genç mühendis adaylarına mentorluk desteği veriyor. Böylece genç mühendis adayları okulda aldıkları teorik bilgileri, deneyime ve pratiğe dayalı bilgilerle destekliyor. İş hayatına daha iyi hazırlanıyor. Ayrıca çok sayıda kız öğrencinin mühendislik fakültelerine girmesi teşvik ediliyor. Beraberinde mühendislik eğitimi alan kız öğrencilere destek sağlanıyor. Projenin ilk etabında geçen yıl TEV iş birliğiyle 10 mühendislik öğrencisine mentorluk desteği verilirken bu yıl için yeni başvurular da başladı. Ayrıca kısa süre önce FIRST Robotics Competition'ın (FRC) dünya finallerinde, "Engineering Inspiration Award"un sahibi olma başarısı gösteren Darüşşafaka Robot Kulübü'ne mentorluk desteği veren Siemens Türkiye çalışanları arasında kadın mühendislerin de bulunması söz konusu projenin olumlu çıktılarından biri.


'Kadınların iş hayatına katılımını önemsiyoruz'

Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için kadınların tam desteği ve katılımının şart olduğunu söyleyen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, "Kadın çalışanların analitik zekâsı çok yüksek, perspektifleri çok yönlü ve problem çözme kabiliyetleri kuvvetli. Özellikle çok yönlü, pratik ve detaylı düşünebilmenin önem kazandığı dijitalleşme sürecinde kadın çalışanların potansiyeli şirketlerin başarısı için kritik önem taşıyor. Siemens Türkiye'de çeşitliliğin ve fırsat eşitliğinin gücüne olan inancımızla, her seviyede ve pozisyonda kadın çalışan sayısını artırmayı önceliklendiriyoruz. Bu projede olduğu gibi, kadınların iş hayatına katılımını artırmaya, çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmaya ve fırsat eşitliği sunmaya devam edeceğiz" dedi.


Geleceğin kadın mühendislerini yetiştirmek üzere oluşturulan Mentorluk Programı, profesyonel ve eylem odaklı bir yapı doğrultusunda devam ediyor.


Programda mentorluk yapan Siemens Türkiye'nin kadın mühendisleri, genç mühendis adaylarıyla ilgili deneyimlerini şu sözlerle paylaşıyor:


Sinem Albal (Darüşşafaka robot kulübü mentoru): "Birlikte çalıştığım grup 15 kişilik karma lise öğrencilerinden oluşuyor. Bir mentor olarak bir yandan kendi yeteneklerimi geliştirmeye çalışırken diğer yandan rol model olarak bilgi ve becerilerimle yol gösterici olmaya gayret ediyorum. Hedeflerine ulaşmak için kullanabilecekleri planlama, strateji geliştirme, sorun çözme ve takım halinde çalışma kabiliyetlerine katkıda bulunmaya özen gösteriyorum."


Gözde Konca: "Genç arkadaşlarımıza okul hayatında edindikleri teorik bilgilerin pratikte nasıl kullanabilecekleri konusunda yol göstermeye çalışıyoruz. Yeni kuşakların bakış açılarını, orijinal fikirlerini ve hayata dair pozitif enerjilerini görmek bizim açımızdan oldukça faydalı oluyor. Mentorluğunu yaptığımız arkadaşlarımızdan biri mezun oldu ve bir mühendislik firmasında Kalite Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Sadece öğrenciler için değil, iş hayatına atılmaya çekinen kadınlarımız için de bu tarz projelerin devam etmesini diliyorum."


Defne Özlem Ekmekçi Sayar: "Üniversite sıralarında yer alan veya yeni mezun olmuş genç kadın arkadaşlarımla çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Mühendislik bölümlerinde okuyan kız öğrencilerin ileride şirketlerde söz sahibi olacaklarını bilmek benim için en büyük motivasyon kaynağı. Bu arkadaşlarımızın donanımlı, dürüst ve kendilerine güvenen bireyler olarak iş hayatına atılmalarına destek oluyoruz. Özellikle bir kadın olarak proje yönetiminde, şantiyelerde, operasyonda yer almanın mümkün olduğunu görerek bu alanı seçmelerinden ayrıca mutluluk duyuyorum."


Nilgün Akpınar: "Kadınların çalışma yaşamındaki yeri ve sorunlarına yönelik çözümler konusunda pek çok tartışma var. Geleceği Şekillendiren Kadınlar projesi dezavantaja neden olan durumları ortadan kaldırarak kadınların iş hayatındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Üniversiteden yeni mezun olan bir bireye iş yaşamında ne istediğinin farkına varmasını sağlamak, isteklerine ayna tutabilmek ve işe başvurusu, mülakat iş süreçleri konularında süreçleri önden anlatmak açısından fayda sağlıyor. Genç bir kadın mühendise mentorluk yaparak onu iş hayatına hazırlamanın ve daha mutlu bir çalışan olarak iş dünyasına katılmasına katkı sağlamanın huzurunu yaşıyorum."


Selen Kürklü: "Kadın üretir, besler, büyütür, yetiştirir, dönüştürür. Ülkemizde kadınların iş hayatına katılımı maalesef hala çok düşük seviyede. Oysa mühendislikte, siyasette, hukukta, ticarette, sağlıkta, sanatta ve akademik hayatta daha cesur, daha eğitimli, daha bilinçli ve girişken kadınlara ihtiyacımız var. Kadın mühendis adaylarının hayallerine giden yolda küçücük de olsa katkım olduğunu bilmek bana mutluluk veriyor."


Facebook Twitter Bizi takip edin
Alternate Text Siemens News